Gra do czterech bramek

2010-07-05 06:04

 

Gratulacje!

 

Sztabom – za skuteczną logistykę.

Mediom – za zwycięstwa.

Wyborcom – za poczucie.

Kandydatom – za wyniki.

 

Kwestie smaku będą rozważane w odrębnym trybie.

 

Fachowcy w telewizorach wczoraj i w prasie dziś – już zapomniawszy o wynikach I tury – podzielili ze swadą polską przestrzeń publiczną na dwoje, dodając, że jest jeszcze milczący elektorat o nieznanym do końca profilu. Dlatego uzupełniam te komentarze (dodając ponownie, że kwestie smaku będą kiedyś rozważane w odrębnym trybie).

 

Sukces i przedsiębiorczość (patrz: artykuł)

 

Około 30% ludności Polski dało się wciągnąć w wir wartości prawicowych, które każą deptać wszystko i wszystkich dla osiągnięcia sukcesu własnego, bo liczy się przede wszystkim pozycja w społecznym tyglu, jako punkt wyjściowy do czerpania ze społecznej puli dobrobytu. Przedsiębiorczości nikt w tym świecie nie myli z własnym wkładem do owej społecznej puli, chodzi o ugranie swojej pozycji i związanych z nią tytułów do dochodów, obciążanie tej gry własnym wkładem jest przecież zbyt ryzykowne!

 

Ojczyzna i Sprawiedliwość (patrz: artykuł)

 

Około 25% ludności Polski stawia na wartości pozaekonomiczne, odmawia swojego wsparcia dla konkurencyjnej gonitwy, stając się tej gonitwy ofiarą. Są mięsem Kapitalizmu ze względu na brak odpowiednich predyspozycji albo ze względu na swój do niego stosunek. Oddają się rozpamiętywaniom „dawniejszych” czasów, niekiedy swoich zasług patriotycznych, religijnych i ideologicznych, zaś ci młodsi starają się poszukiwać sposobu na urządzenie świata inaczej niż wokół zysków, wskaźników, statystyk. Są w odwrocie, choć ciągle skierowani twarzami ku czołu pochodu.

 

Samorządność i stan średni (patrz: artykuł)

 

Około 20% ludności Polski trwa lub właśnie odnajduje alternatywę ustrojową w postaci samoorganizacji, samorządności, spółdzielczości. Są to elektoraty po części lewicowe, ludowe i rzemieślnicze. Mają zdrowe i trzeźwe poczucie, że są karmicielem Kraju i Systemu (cokolwiek znaczy słowo System). Mają też pełną „wiedzę eksperymentalną” o swojej gasnącej sile politycznej, bowiem w umacniającym się Ustroju nie wkład się liczy, tylko zdolność ugrywania dla siebie tytułów do dochodu, w abstrakcji od tego wkładu.

 

Wykluczeni i wykluczani (patrz: artykuł)

 

Około 25% ludności Polski pozostaje w obszarze wykluczenia, umyka na margines lub jest doń wypychana. Rekrutuje się z trzech pozostałych elektoratów. Wykluczeni niemal w całości nie biorą udziału w jakichkolwiek wyborach, nie biorą też żadnego udziału w życiu publicznym, wspólnotowym. Chyba że jako beneficjenci starań stanu średniego i „tych od samorządności”, ale to rzadko. Odwracają się od społeczeństwa i życia, tak jak społeczeństwo i życie odwraca się od nich. Są dla Kraju i Gospodarki obciążeniem ekonomicznym i ciężarem odpowiedzialności moralnej.

 

 

*          *          *

 

W Polsce panuje silna tendencja do kurczenia się trzech pierwszych zbiorów i wzrastania czwartego. Polska propaganda, oparta na badaniach statystycznych, wykazuje tendencję odwrotną. Kiedyś tendencja rzeczywista i propaganda zewrą się w dramatycznym boju.

 

 

*          *          *

 

Nowy Prezydent ma do załatwienia kilka spraw poważnych, w tym i opiekę nad Obywatelami. To są jego obowiązki i kompetencje.

 

Jako widz będę starał się być czujnym obserwatorem i komentatorem. To są moje obowiązki i kompetencje.

 

 

Kontakty

Publications

do czterech bramek

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz