Ustawa o reklamie i akwizycji

2016-12-18 07:01

PROJEKT USTAWY W 7 PUNKTACH

USTAWA O REKLAMIE I AKWIZYCJI

1.       Reklama i akwizycja – to działalność promocyjna mająca w założeniu skłonić potencjalnego nabywcę do zainteresowania się towarem, usługą, dostawcą. Odbywa się na koszt tych nabywców, którzy się zdecydują, promieniując cenowo na podobne towary i usługi. Nabywca pokrywa koszt reklamy i akwizycji;

2.       Ekonomiczno-społeczny sens reklamy i akwizycji jest zatem następujący: daj mi złotówkę, a ja za ten datek tak ci zawrócę w głowie moją ofertą, że zgubisz z pola widzenia inne towary i usługi, a za moje zapłacisz więcej niż suma uzasadnionych kosztów ich wytworzenia plus mój sprawiedliwy zysk;

3.       Wprowadza się standaryzowaną „metkę” towaru i usługi, zawierającą te informacje, które są obowiązkiem wytwórcy towaru i usługi wobec potencjalnego nabywcy: jest to nie więcej niż 20 informacji w postaci powszechnie zrozumiałych znaków-obrazów lub sformułowań, w tym cena rekomendowana, wynikająca z kosztów wytworzenia;

4.       Wszelkie znaki towarowe, logo i podobne elementy pozycjonujące rynkowo, nie będące informacją standardową (punkt 3 powyżej) – nie są elementem kosztu i opłacane są z zysku, nawet jeśli są finansowane z kredytu;

5.       Wszelkie znaki towarowe, logo i podobne elementy pozycjonujące rynkowo, nie będące informacją standardową (punkt 3 powyżej) – są zamieszczane w specjalnie wydzielonych przestrzeniach publicznych, a zasadą ich rozpowszechniania w jakikolwiek sposób jest zakaz natręctwa;

6.       Naruszenie punktów 3-4-5 powyżej – wiąże się za pierwszym razem z karą finansową równą wydatkom poniesionym na reklamę-akwizycję, za drugim razem okresowym wycofaniem towaru-usługi z oferty (w tym z półek sklepowych), za trzecim razem – z podmiotowym zakazem sprzedaży towaru-usługi;

7.       Podmiot gospodarujący, który uporczywie narusza punktu 3-4-5 powyżej – otrzymuje terminowy lub stały zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w inkryminowanym przedmiocie;