Ustawa o patentach, prawie autorskim i certyfikatach

2016-12-18 07:27

PROJEKT USTAWY W 7 PUNKTACH

USTAWA O PATENTACH, PRAWIE AUTORSKIM I CERTYFIKATACH

1.       Patent – to urzędowe potwierdzenie oryginalnego, niepowtarzalnego intelektualnego i eksperymentalno-laboratoryjnego wkładu w doskonalenie technicznego dorobku kultury i gospodarki;

2.       Certyfikat tantiemowy – to urzędowe potwierdzenie autorskiego pierwszeństwa w wytworzeniu dobra artystycznego;

3.       Certyfikat projektowy – to urzędowe potwierdzenie autorskiego pierwszeństwa w opracowaniu-koncepcie-wytworzeniu dobra prakseologicznego: sieci, struktury, systemu, algorytmu, schematu, procedury;

4.       Patent, certyfikaty tantiemowe, certyfikaty projektowe – nie są przedmiotem obrotu komercyjnego: specjalnie powołany organ Państwa udziela odpłatnych, terminowych  zezwoleń na użycie patentów lub certyfikatów;

5.       Wskazany specjalnie powołany organ Państwa obowiązkowo konsultuje podmiotowe zezwolenia z samorządem społeczności lokalnej, w ramach którego podmiot chce rozprowadzać patent-certyfikat: z pobranych wcześniej opłat specjalnie powołany organ Państwa wypłaca samorządowi przychylnemu proporcjonalną część;

6.       Wskazany centralny organ państwa wypłaca autorom wskazanym w pkt 1-2-3 nagrody za wdrożenia ich rozwiązań, które mają postać wygasającą: pierwsze wdrożenia-sprzedaże sa wynagradzane wysoko, a w miarę ich rosnącej popularności rynkowej – wysokość nagrody spada: po osiągnięciu wskazanego przez urząd poziomu popularności – nagroda osiąga poziom „zero”, a patent-certyfikat staje się dobrem ogólnodostępnym, bezpłatnym;

7.       Naruszenie niniejszej ustawy skutkuje okresowym lub stałym zawieszeniem działalności gospodarczej, a jeśli naruszającym jest autor – skutkuje grzywną i obliguje do zwrotu wcześniej wypłaconych nagród;