Ustawa o nieuczciwym pośrednictwie i spekulacji

2016-12-18 07:49

PROJEKT USTAWY W 7 PUNKTACH

USTAWA O NIEUCZCIWYM POŚREDNICTWIE I SPEKULACJI

1.       Nieuczciwe pośrednictwo i spekulacja – to niepożądane efekty niedoboru informacji w sferze publicznej, a niekiedy niedoboru konkretnych towarów i usług, mającego swoje źródło w strukturze gospodarczej lub w sztucznie kreowanych okolicznościach;

2.       Nieuczciwe pośrednictwo i spekulacja nie są rodzajem działalności gospodarczej, a jako szkodliwe społecznie są przestępstwem;

3.       Z ekonomicznego punktu widzenia nieuczciwe pośrednictwo i spekulacja ma miejsce wtedy, kiedy różnica między kosztami oryginalnego dostawcy (wytwarzającego) a ceną końcowej sprzedaży, po odjęciu uzasadnionych kosztów logistycznych (np. konfekcjonowanie, certyfikaty, dystrybucja) jest większa niż 10%;

4.       Nieuczciwi pośrednicy i spekulanci znają mrowie sposobów na to, by uzasadnić nadwyżkę opisaną w pkt 3 jako niespreparowaną;

5.       Każdy przypadek, kiedy różnica „brutto” (bez kosztów logistycznych) między pierwotnym dostawcą a końcowym sprzedawcą przekracza 50% - jest obowiązkowo badany przez federację konsumencką;

6.       Podejrzenie przez federację konsumencką, iż zachodzi nieuczciwe pośrednictwo lub spekulacja – zgłaszane jest do wymiaru sprawiedliwości;

7.       Nieuczciwe pośrednictwo i spekulacja są karane w trybie przewidzianym przez prawo, a dodatkowo – okresowym lub stałym zawieszeniem działalności gospodarczej przez ukaranego;