Ustawa o apatrydach

2016-12-19 15:20

PROJEKT USTAWY W 7 PUNKTACH

USTAWA O APATRYDACH (l'Etat parallèle)

1.       Instytucja – i zarazem status – bezpaństwowości (gr. άπατρις – pozbawiony ojczyzny) uważana jest za ułomność. Ma jednak też swoje zalety;

2.       Swojszczyzna jest podstawą obywatelstwa . Osoba nie wyposażona w Swojszczyznę jest takim obywatelem, który ma – z konieczności nierównoważne – stosunki wyłącznie z Państwem i tylko poprzez nie jest zakotwiczona w rzeczywistości społecznej;

3.       Powołuje się – co najmniej jedno w obrębie każdego województwa – Państwo Stowarzyszone (o nazwie ustalonej przez założycieli) – którego patronem jest Wojewódzka Ława Sołtysowska (wszyscy radni każdego szczebla w całym województwie);

4.       Państwo Stowarzyszone jest odrębnym podmiotem politycznego obrotu międzynarodowego, ale występuje w roli Protektoratu;

5.       Obywatelstwo Państwa Stowarzyszonego jest propozycją/alternatywą dla każdego, kto nie jest wyposażony w Swojszczyznę;

6.       Protektorat realizuje się w formule Budżetu Partycypacyjnego: każdy, kto „przejdzie” na obywatelstwo Państwa Stowarzyszonego – „zabiera” ze sobą ¼ PKB per capita;

7.       Wszystkie elementy systemowo-ustrojowe Państwa Stowarzyszonego – pozostają w suwerennej gestii jego obywateli;