Stan sredni

2010-02-18 10:31

/jedyną formacją polityczną w Polsce, która używa tego pojęcia w swoim programie - jest śladowo czynne w polityce Stronnictwo Demokratyczne. Pozostałe wolą używać zupełnie nie adekwatnego pojęcia "klasy średniej" jako krytycznej masy "społeczeństwa obywatelskiego"/