Smutno aż piecze (Sumno ash za kraj)

2010-02-27 08:45

Wykonanie Sofii Rotaru

 

Sumno, sumno azh za kraj,
Ne dyvys' na mene -
Hraj muzyko, hraj.
Zymno, zymno na dushi,
Zabyraj scho hochesh,
Til'ky zalyshy.

Odnu kalynu za viknom,
Odnu rodynu za stolom,
Odnu stezhynu, schob do domu jshla sama.
Odnu ljubov na vse zhyttja,
Odnu zhurbu do zabuttja
I Ukrajinu, bo v nas inshoji nema.

Odnu kalynu za viknom,
Odnu rodynu za stolom,
Odnu stezhynu, schob do domu jshla sama.
Odnu ljubov na vse zhyttja,
Odnu zhurbu do zabuttja
I Ukrajinu, bo v nas inshoji nema.

Sumno, sumno azh za kraj,
Ta choho zh ty plachesh -
Hraj muzyko, hraj.
Kraplja horja ne zal'je,
Nalyvaj, kozache, bo u nas sche je.

Odna kalyna za viknom,
Odna rodyna za stolom,
Odna stezhyna, schob dodomu jshla sama.
Odna ljubov na vse zhyttja,
Odna zhurba do zabuttja
I Ukrajina, bo v nas inshoji nema.

Odnu kalynu za viknom,
Odnu rodynu za stolom,
Odnu stezhynu, schob do domu jshla sama.
Odnu ljubov na vse zhyttja,
Odnu zhurbu do zabuttja
I Ukrajinu, bo v nas inshoji nema.

Sumno, tak i ne zasnu,
Krasche budu dumat' pro svoju vesnu,
Taj pidu za nebokraj,
Vpershe, jak vostannje -
Hraj muzyko, hraj:

Pro tu kalynu za viknom
Odnu rodynu za stolom,
Odnu stezhynu, scho b dodomu jshla sama.
Odnu ljubov na vse zhyttja,
Odnu zhurbu do zabuttja
I Ukrajinu, bo v nas inshoji nema.

Pro tu kalynu za viknom
Odnu rodynu za stolom,
Odnu stezhynu, scho b dodomu jshla sama.
Odnu ljubov na vse zhyttja,
Odnu zhurbu do zabuttja
I Ukrajinu, bo v nas inshoji nema.

Odna kalyna za viknom,
Odna rodyna za stolom,
Odna stezhyna, scho b dodomu jshla sama.
Odna ljubov na vse zhyttja,
Odna zhurba do zabuttja
I Ukrajina, bo v nas inshoji nema