Przestępczosć

2010-12-01 12:23

 

 

15.       Przestępczość

Za przestępstwa osób pełnoletnich odpowiadają sami sprawcy. Za przestępstwa osób nieletnich odpowiadają solidarnie sprawcy, ich rodziny i wspólnota swojszczyźniana. Pełnoletniość w Polsce uzyskuje się w dniu 18-tych urodzin.

Obowiązuje konstytucyjne prawo Obywatela do popełnienia błędu wobec prawa, nie więcej niż jednego błędu w stosunku do każdego z kodeksów: karnego, pracy, cywilnego.

Powtórzenie błędu skutkuje pełną odpowiedzialnością również za wcześniejsze, wcześniej abolicjowane naruszenie prawa.

Obywatel sam decyduje – o ile jest pełnoletni – o tym, które przestępstwo kwalifikuje jako swój błąd, przy czym ustawa określi, jakie przestępstwa są wyłączone z tej listy. W przypadku obywatela nieletniego – decyduje solidarnie sprawca, rodzina i wspólnota swojszczyźniana.

Akty ukarania, naprawienia szkód i zadośćuczynienia są odnotowywane w Rejestrze Kar