Podstawa ideowa

2010-02-18 10:11

/w tym eseju mamy próbę "wyprostowania" siatki pojęciowej (np. zamiast kiepskiego podziału ideowo-politycznego na przeciwstawne Lewicę i Prawicę - proponuje się "przechodzące w siebie" Lewicę, Prawicę i Konserwatyzm) oraz wymazania z dyskursu fatalnych pomyłek pojęciowych. Na tym tle - garść rozważań historycznych/