Po(d)ręczna lista patologii

2011-06-22 19:20

Żeby rządzić – i żeby rządzących oceniać – wystarczy właściwie mieć do dyspozycji listę chorób społecznych, stale uaktualniana o dane rzeczywiste lub naciągane. Ten temat nigdy się nie skończy – co oznacza, że na patologii można budować dowolną karierę polityczną i dowolny polityczny program.

 

Spójrzmy na poniższą, niewątpliwie skróconą listę:

 

1.       Alkoholizm (stawianie ucieczek alkoholowych ponad obiektywne życiowe potrzeby)

2.       Analfabetyzm (powszechna niepiśmienność mimo powszechnie dostepnej edukacji)

3.       Apatia (utrata lub zaćmienie naturalnej żywotności)

4.       Bezdomność (masowy brak siedziby dla budowy środowiska domowego)

5.       Bezrobocie (masowy brak trwałego źródła dochodu)

6.       Bieda (masowa skrajna niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb)

7.       Choroby cywilizacyjne (alergie, choroby psychiczne, choroby przemysłowe, itp.)

8.       Chuligaństwo (powszechna skłonność do aktywnych, niszczących zachowań aspołecznych)

9.       Dewiacje seksualne (powszechne jawne lub skryte zainteresowania i praktyki seksualne odmienne od normy biologicznej i społecznej-rodzinnej)

10.   Doping i lekomania (sztuczne, nieuczciwe lub chorobliwe wspomaganie w sporcie, nauce, sztuce, itp.)

11.   Emigracja wewnętrzna (masowe wycofanie się z aktywności na forum publicznym)

12.   Komercjalizacja (masowe postrzeganie każdego aspektu życia w optyce „pogoni za zyskiem”)

13.   Korupcja (utajnienie przed konkurencją „pozaregulaminowej” części transakcji biznesowych i procedur administracyjnych oraz w innych dziedzinach życia)

14.   Narkomania (masowe uzależnienie od używek biologicznych lub chemicznych)

15.   Pornografia (epatowanie nagością, obnażanie spraw uznanych za intymne)

16.   Prostytucja (komercjalizacja własnego życia intymnego, osobistego)

17.   Przemoc (przewaga agresji fizycznej i psychicznej oraz instytucjonalnej nad argumentacją rzeczową)

18.   Przestępczość (skłonność do naruszania lub omijania prawa)

19.   Wyzysk (wykorzystywanie cudzych możliwości i owoców-dorobku dla celów własnych bez zgody)

20.   Zagrożenia ekologiczne (eksploatacja dóbr przyrodniczych ponad możliwości naturalnej ich reprodukcji)

/fachowców proszę o wyrozumiałość dla poszczególnych sformułowań/

 

Lista ta może być niemal dowolnie długa. Gdyby znalazł się jakiś Rząd (Państwo, samorząd), który skupiłby się (rzeczywiście, a nie propagandowo) na usuwaniu głębszych, źródłowych przyczyn powyższych patologii – wygrywałby wszelkie wyobrażalne wybory.

 

Dlaczego więc dotąd tylko atrapy i atrapy?