Pionierski atawizm w tłoku

2010-02-17 15:52

/esej wskazujący na "czysto ludzką" nieumiejętność funkcjonowania w warunkach dużego zagęszczenia, co - wobec naturalnych procesów demograficznych - prowadzi do skutków trudnych dziś do przewidzenia/