Pasjonarność

2010-02-18 10:50

/"nie dostrzegłem jednak na sali osób o twarzach banalnych, ofiar uniformizacji i standaryzacji, pustych „słuchaczy radia”, konsumentów popkulturowej papki, bezwolnych manekinów hołdujących masowym gustom. U wszystkich widzów dostrzegałem niepowtarzalny ogień w oczach – ową duchową iskrę poruszającą materię, rozmach elan vital, nietzscheańską wolę mocy, pasjonarność – niemal nieobecne w społeczeństwach masowych. Widziałem pewien rys szlachetnego ekscentryzmu znamionującego jednostki niebanalne – ekscentryzm ten wyrażał się jednak w przeróżny sposób, tworząc intrygującą mozaikę rozmaitych typów ludzkich"/