Partyzantka nowodemokratyczna

2010-02-18 11:03

/żyjemy w czasach, kiedy infantylizm gospodarczy (chcę brać nie dając) przekroczył masę krytyczną i nie da się go pokryć romantyzmem gospodarczym (daję z siebie nie oczekując należnego zadośćuczynienia). Na przykładzie stosunków pokoleniowych (dzieci i młodzież biorą, rodzice nad-dają) pokazane są ogólnogospodarcze zagrożenia wynikające z tego stanu/