Państwowa Komisja Wyborcza ma zagwozdkę

2018-02-19 06:32

Społeczny Komitet                                                                      Warszawa, 19 lutego 2018 r.

Poparcia Kandydatury

Dra Mateusza Piskorskiego

W wyborach Samorządowych 2018

/SKP Dra M.P. 2018/

 

 

Państwowa Komisja Wyborcza

Warszawa

 

Zwracamy się do Szanownej Komisji , czyli do Organu Państwa RP – z odpowiednim wyprzedzeniem – o podjęcie prac zmierzających do zachowania równych praw wyborczych (bierne prawo wyborcze) w przypadku Dra Mateusza Piskorskiego, od dnia ogłoszenia daty wyborów przez PKW.

Bezpośredniim powodem niniejszego pisma jest pisemna zgoda Dra Mateusza Piskorskiego na czynny udział w wyborach samorządowych 2018 w charakterze kandydata. Oryginał tej zgody przechowujemy w zabezpieczeniu, do wglądu na żądanie PKW. Ważne: dokument ten uzyskaliśmy po kilku tygodniach nadzwyczajnych starań, pod cenzorskim "okiem" służb penitencjarnych. To nie jest tempo właściwe w sytuacji alertu wyborczego.

Nie jest intencją niniejszego pisma ani interwencja w sprawie postępowania prowadzonego wobec Dra Mateusza Piskorskiego, ani próba uzyskania dla niego uprzywilejowania w nadchodzącej kampanii (tzw. handicap’u). Nie jesteśmy też komitetem wyborczym (ten powołamy w dniu ogłoszenia-rozpisania wyborów).

Mamy jednak świadomość zagrożenia praw wyborczych Dra Mateusza Piskorskiego.

W naszym wyobrażeniu „normalne” uczestnictwo kandydata w wyborach – zwłaszcza że Dr Mateusz Piskorski będzie kandydował do funkcji Prezydenta Warszawy – polega na:

 1. Złożeniu – w ustalonej przez PKW redakcji – pisemnej zgody na kandydowanie;
 2. Zorganizowaniu autorskiej konferencji prasowej kandydata;
 3. Stałym kontakcje ze sztabem wyborczym, a przynajmniej z jego szefem;
 4. Stałej dyspozycji w sieciach społecznościowych (twitter, facebook, itp.);
 5. Udzielaniu wywiadów (niekiedy ekskluzywnych) zainteresowanym mediom;
 6. Uczestnictwie w otwartych spotkaniach z wyborcami (tu: z mieszkańcami Warszawy);
 7. Zapraszaniu konkurentów do debat i uczestnictwie w nich;
 8. Reagowaniu (np. pozwem w trybie wyborczym) na nieczyste „zagrywki” konkurencji;
 9. Itd., itp.;

Cała ta „normalność” stoi dziś pod oczywistym znakiem zapytania, skoro mamy do czynienia z:

 1. Pobytem Dra Mateusza Piskorskiego w areszcie (minęło 20 miesięcy);
 2. Utajnionym postępowaniem w jego sprawie;
 3. Udokumentowanym pobiciem Dra Mateusza Piskorskiego podczas transportu na przesłuchanie;
 4. Z ostatniej chwili: z odmową wobec Marszałka-Seniora Sejmu (Posła Kornela Morawieckiego), który wyraził przed Prokuraturą zamiar spotkania się z Drem Mateuszem Piskorskim;

Wedle naszej wiedzy Drowi Mateuszowi Piskorskiemu nie postawiono dotąd – od 18 maja 2016 roku) żadnego zarzutu, co oznacza, że jest „zamknięty i odizolowany” bez powodu (z wyborczego punktu widzenia). Jednocześnie skutecznie i bezkarnie rozpowszechniono wobec niego nieprawdziwe i szkalujące informacje, np. o jego rzekomym „szpiegowaniu” na rzecz Rosji, Chin i Iranu. Pomijając faktyczno-merytoryczną absurdalność takiego „zarzutu”  – przynosi on poważne szkody polityczne-wyborcze Drowi Mateuszowi Piskorskiemu.

Przede wszystkim czyni Dra Mateusza Piskorskiego kandydatem obłożonym infamią/dyfamią, i to przez Organ Państwa RP. Narusza to zarówno Kodeks Wyborczy w jego najnowszym brzmieniu, jak też Konstytucję RP w kilku jej punktach.

Umiemy sobie wyobrazić, że służby penitencjarne zostaną wyposażone w specjalne kompetencje interwencyjne podczas publicznych spotkań Dra Mateusza Piskorskiego z wyborcami (np. przysłowiowe wyłaczenie mikrofonu), ale nie umiemy sobie wyobrazić, że jego bierne prawo wyborcze będzie mu dawkowane kadłubowo, wedle widzimisię Organu Państwa RP.

Z naszej strony rozważamy – przewidując kolejne szykany i opresję wyborczą wobec Dra Mateusza Piskorskiego – kandydaturę IN SPE, czyli osobę wskazaną przezeń mogącą wypowiadać się w jego imieniu na określonych warunkach (upoważnioną). Jest to jednak rozwiązanie zastępcze, bez precedensu na świecie, więc tym bardziej pytamy PKW o uwagi na ten temat, podtrzymując postulat główny niniejszego pisma: zagwarantowanie NIEWINNEMU i nawet NIE OBWINIONEMU kandydatowi pełnej wiązki praw i swobód w roli kandydata w wyborach organizowanych pod pieczą PKW.

 

W imieniu SKP Dra M.P. 2018

Jan Herman

 

PS

Kopie niniejszego pisma kierujemy do wielu instytucji zainteresowanych przejrzystością i uczciwością wyborów, ale nie z powodu braku zaufania do PKW, tylko dla uprzytomnienia Wyborcom, z jakim spotkają się niebawem problemem