Obywatelska podpowiedź braciom nauczycielom /na rano/

2019-04-09 17:47

…,  10 kwietnia 2019

Oświadczenie społeczności strajkującej

Jesteśmy jedną z wielu społeczności strajkujących w Polsce w sprawie naprawy systemu szkolnictwa polskiego. Uważamy konsekwentnie, że podejście władz edukacyjnych do szkolnictwa i do naszego środowiska, niezależnie od tego, komu powierza się polityczne rządy, jest instrumentalne, pozbawia nas godności, a naszych uczniów i ich rodziców oraz społeczności lokalne oczekujące na absolwentów – pozbawia oczekiwanej normalności, jakości na przyzwoitym poziomie.

W tym tygodniu oraz w tygodniu przyszłym – zaplanowane są egzaminy dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

Kiedy egzaminy te będą przeprowadzane w atmosferze zagrożenia, albo w sytuacji naprędce kleconych gremiów egzaminacyjnych – nie przysłużą się żadnej sprawie.

To jest dla nas wystarczający powód, by nasze roszczenia wobec rządu i samorządów – zawiesić na czas egzaminów. Zamierzamy uczestniczyć w strajku i w pełni popieramy działania naszych reprezentantów-przedstawicieli – ale ponad ten interes – stawiamy interes uczniów, rodziców i społeczności lokalnej.

Dobro szkoły – nawet pełnej systemowych mankamentów  - jest dla nas dobrem wyższym, tu jesteśmy ramię-w-ramię ze społeczeństwem, aby uniknąć podziałów w jego łonie. Nasz interes – jakże dla nas ważny – odkładamy chwilowo na bok, w dniach egzaminów – nie przerywając strajku.

Jednocześnie – niezależnie od dotychczas, od lat trwającej debaty – wzywamy brać nauczycielską do nowej rozmowy o Nowej Szkole. Takiej, która spełni swoje podstawowe zadania (kształcenie i wychowanie), a jednocześnie nie zasklepi się w formule „procedury kształcenia absolwentów”, tylko przywróci swoją zdolność do kształtowania mądrych, dojrzałych Obywateli.

Tak rozumiemy nasze obowiązki i uprawnienia oparte na Karcie Nauczyciela.

Społeczność strajkująca szkól….