Obowiązki Sołectwa

2010-12-02 19:36

 

OBOWIĄZKI SOŁECTWA

1.       Sołectwo musi utrzymywać następujące fundusze sołeckie:

a)      Fundusz żywnościowy – zapas żywności dla całego Sołectwa na 10-15 dób;

b)      Fundusz energetyczny – zapas opału, kuchenki oraz baterie na 30 dób;

c)       Fundusz ds. katastrof – zapas narzędzi i urządzeń, koców i odzieży do zabezpieczenia przed kataklizmami: powodzie, burze, pożary, zamiecie, awarie;

d)      Fundusz lokalowy –izby wolne (lub możliwe do natychmiastowej adaptacji) dla 5% ludności Sołectwa oraz 3 izby na potrzeby sztabu kryzysowego z wyposażeniem w energię i łączność;

e)      Fundusz drogowy – maszyny i urządzenia zdolne przywrócić przejezdność szlaków komunikacyjnych na terenie Sołectwa w 3-5 godzin;

f)       Fundusz łącznościowy – urządzenia zdolne bezawaryjnie łączyć wszystkich mieszkańców Sołectwa, pozostające w stałej gotowości;

g)      Fundusz pomocowy – skoordynowany z Funduszem żywnościowym zapas ratunkowo-survivalowy dla ofiar kataklizmów i innych zdarzeń losowych;

h)      Fundusz medyczny – zapas lekarstw i innych środków wystarczający na niezależną opiekę medyczną przez 7-10 dób;

i)        Fundusz porządkowy – sprzęt i urządzenia zdolne zaprowadzić porządek w przypadku rozruchów i przestępstw, w tym monitoring i zabezpieczenia;

2.       Fundusze Sołeckie są utrzymywane ze źródeł dochodów

3.       Każdy fundusz jest koordynowany w ramach Obrony Cywilnej przez wyznaczoną przez Sołtysa osobę spośród mieszkańców Sołectwa, a w koniecznych przypadkach osoba ta musi mieć niezbędne uprawnienia (np. lekarskie);

4.       Każdy fundusz jest regulowany przez odrębną Instrukcję Sołecką, standaryzowaną przez Państwo;

5.       Każdy fundusz musi być przetestowany nie rzadziej niz raz na 6 tygodni;

6.       Za stan funduszy odpowiada Sołtys pod nadzorem Administracji odpowiedniej Gminy;