Nese Hala vodu

2010-02-27 08:26

 

Piękne wykonanie

 

Несе Галя воду,
Коромисло гнеться,
За нею Іванко, |
Як барвінок, в"ється. | (2)


- Галю ж моя Галю,
Дай води напиться,
Ти така хороша - |
Дай хоч подивиться! | (2)


- Вода у криниці,
Піди тай напийся,
Як буду в садочку - |
Прийди подивися. | (2)

- Прийшов у садочок,
Зозуля кувала,
А ти ж мене, Галю, |
Та й не шанувала. | (2)

- Стелися, барвінку,-
Буду поливати,
Вернися, Іванку,- |
Буду шанувати. | (2)

- Скільки не стелився,
Ти не поливала,
Скільки не вертався, |
Ти не шанувала.
| (2)</td><td>

Niesie Halia wodę,
Nosidło aż gnie się,
A za nią Iwanek,
Jak barwinek, pnie się.


- Halu – ż, moja Halu,
Daj wody napić się,
Tyś taka ładniutka -
Daj choć podziwić się!


- Woda jest w krynicy,
Pójdź tam napij się,
Jak będę w ogródku -
Przyjdź podziwić się.

- Przyszedł do ogórka,
Kukułka kukała,
A czy ty mnie , Halu,
Będziesz szanowała.

- Ściel się, ściel barwinku, -
Będę podlewała,
Powróć mój Iwanku, -
Będę szanowała.

- Ile się nie ścielił,
Tyś nie podllewała,
Ile się zawracał,
Tyś nie szanowała