Neototalitaryzm

2010-02-18 10:26

/zadziwiająco łatwo przychodzi Państwu (Rzeczpospolitej Polskiej) w jego konkretnych przejawach (organy, urzędy, służby, placówki, urzędnicy, funkcjonariusze) poszerzanie swojej sfery władczej i dominacji nad coraz szerszych wachlarzem zagadnień. Szczególnie boli, kiedy Państwo coraz bardziej stanowczo, arogancko i bezczelnie wkracza w kolejne obszary prywatności/