Moja redakcja Konstytucji

2010-02-18 10:37

/w tym eseju - celowo niewykończony, choć chyba składny, opatrzony schematem-rysunkiem projekt Konstytucji, uwzględniający chyba wszystko, co zawarto w esejach tej książki/