Minimalny dochód gwarantowany

2010-12-03 14:23

 

Koncept MDG jest inspirowany przez dążenie do takiego ładu cywilizacyjnego, w którym każda osoba ma prawo żyć godnie dzięki społecznemu solidaryzmowi.

1.       Minimalny Dochód Gwarantowany przysługuje w równej wysokości każdemu Obywatelowi od urodzenia do śmierci;

2.       Wysokość MDG jest niezawisłą sprawą każdego sołectwa odrębnie: wielkość MDG nie może być mniejsza niż 50% średniego wynagrodzenia krajowego, licząc indykatywnie;

3.       MDG otrzymują wyłącznie osoby niezatrudnione;

4.       MDG w Sołectwie zarządza Sołtys pod nadzorem Rady Sołtysowskiej;

5.       MDG w organach administracji zarządza Pełnomocnik pod nadzorem macierzystej administracji samorządowej;

6.       MDG może być swiadczone w naturze, jednak nie mniej niż 60% MDG musi być wypłacane w formie pieniężnej;