Minimalne warunki Demokracji

2010-02-18 10:21

/to proste: nikt nie powinien żyć w nędzy, bo nie ma już takiej obiektywnej, "naturalnej" konieczności. Nikt nie powinien być odosobniony, dyskryminowany, wykluczany - bo to nieludzkie i wbrew "kalkulacjom społecznym". Kluczowe elementy "kokonu cywilizacyjnego", takie jak internet, dziedzictwo kultury, itp. - to dobro na tyle wspólne - że powinno być każdemu bezwarunkowo dostępne. I od tego minimum "startujemy" z Demokracją/