Mileńki ty moj

2010-02-22 14:14

 

Borys Somerchaf    Żanna Biczewska

 

 

Mileńkij ty moj

Waz'mi mienia z saboj

Tam w kraju daliokam

Budu tiebie żenoj

 

                Mileńka maja

                Da wziałby ja tiebia

                No tam, w kraju daliokam

                Jest u mienia żena

 

Mileńkij ty moj

Waz'mi mienia z saboj

Tam w kraju daliokam

Budu tiebie siestroj

 

                Mileńka maja

                Da wziałby ja tiebia

                No tam, w kraju daliokam

                Jest u mienia siestra

 

Mileńkij ty moj

Waz'mi mienia z saboj

Tam w kraju daliokam

Budu tiebie cziużoj

 

                Mileńka maja

                Da wziałby ja tiebia

                No tam, w kraju daliokam

                Cziużaja mnie nie nużna

 

Mileńkij ty moj

a tak-i cziort s taboj

Tam w kraju daliokam

Jest u mienia drugoj