Hazard, rozrywki uzależniające

2010-12-01 12:21

 

14.       Hazard i inne rozrywki uzależniające

Obywatel ma pełne osobiste prawo korzystania z oferty hazardowej (loterie, zakłady, gry) i używek (alkohole, wyroby tytoniowe, narkotyki, środki dopingujące), itd.

Osoby korzystające z tego prawa jednocześnie pozbawiają się prawa do bezpłatnego naprawiania skutków związanych z korzystania z tego prawa: opieki medycznej, minimalnego dochodu gwarantowanego, ochrony majątku osobistego, ochrony praw nabytych.

Osoby, na skutek hazardu i używania używek niezdolne są do samodzielnego korzystania z praw obywatelskich – uznawane są za chore psychicznie, w stopniu określonym postępowaniem sądowym.