Dura lex sed lex

2010-02-18 11:00

/w tym eseju zawarta jest niezgoda na kilka elementarnych zasad prawnych, które mają społeczny sens wyłącznie wtedy, kiedy znakomitą większość społeczeństwa stanowią świadomi swojej społecznej roli Obywatele: kiedy jednak jesteśmy jedynie "zarejestrowani" jako poddani konkretnego Państwa - te oczywiste zasady stanowią instrument państwowej przewagi nad Obywatelem/