Das Kapital a'rebours

2010-02-18 11:02

/społeczna nauka Kościoła (rzymsko-katolickiego) wydaje się nieobecna w powszechnej świadomości. Esej wskazuje krytycznie (analitycznie) na jej główne nurty poprzez opis treści książki Abp. Reinharda Marx'a oraz najnowszej encykliki papieskiej Caritas in Veritate/