Cyrograf

2010-10-09 06:40

 

Nie mam zdolności koalicyjnej. Bo się partyjnie nie zrzeszam, choć popełniam różne polityczne grzeszki.

 

Ale wiem, kogo poprę w wyborach. Co prawda nie znam nazwiska swojego kandydata (kandydatki), nawet nie wiem jak wygląda i kto za nim (nią) stoi, wstyd powiedzieć, nawet kawałka życiorysu też nie znam. Za to oczekuję, że ów ktoś spełni „moich” 9 postulatów, z tego trzy konserwatywne, trzy prawicowe oraz trzy lewicowe.

 

Postulaty konserwatywne:

 

1.       W życiu publicznym, w działalności gospodarczej, w zamiarach i czynach politycznych mój kandydat będzie rzecznikiem takich cnót jak rzetelność, uczciwość, solidność, prawość, pomocniczość, zaś Osoba we Wspólnocie jest przedmiotem opieki i poszanowania;

2.       Wszelkie dobra dane Człowiekowi i Społeczeństwu lub przezeń wytworzone będą dzielone sprawiedliwie, wedle rzeczywistych zasług, cnót i zaangażowania na rzecz wspólnoty – to będzie dążenie kandydata;

3.       Najwyższą wartością kandydata jest Umiar i Harmonia, wyważenie spraw i racji, z jednoczesnym zabezpieczeniem przed upadkiem tych, którym się nie powiodło, o ile nie porzucili czynnej wiary w Dobro, Prawdę i Piękno, i nadziei na czynne uczestnictwo we wspólnocie;

 

Postulaty prawicowe:

 

4.       Swoboda działalności publicznej, w tym zrzeszania się i przedsiębiorczości, wyrażania i publikowania swoich poglądów i przedstawiania racji w powszechnej dyspucie – to naczelna wartość publiczna;

5.       Poszanowanie dla ludzkiego dorobku indywidualnego i zbiorowego, bezwzględny zakaz jego przewłaszczania, deprecjonowania i marnotrawienia oraz sabotowania i dywersji – to gwarancja stanowiąca podstawę wszelkiej umowy, porozumienia i ugody publicznej;

6.       Bezwzględny zakaz wykorzystywania jakichkolwiek „mocy” własnych, jednostkowych i wspólnych (gospodarczych, politycznych, duchowo-kulturowych) na szkodę innych – to legitymizacja wszelkiego podziału ról (uprawnień i obowiązków) społecznych;

 

Postulaty lewicowe:

 

7.       Praca własna (trud, zapobiegliwość, przemyślność) – podstawowym źródłem dochodu i sukcesu każdego, w przeciwieństwie do wszelkich form kapitału i rentierstwa, tytułu do dochodu innego niż praca własna;

8.       Proporcjonalność tego, co człowiek wnosi do społecznej puli dobrobytu i tego, jak z tej puli korzysta, z uwzględnieniem wyjątków w postaci nieletnich, seniorów i niepełnosprawnych oraz chorych;

9.       Ustawiczne przywracanie każdemu i wszystkim równych szans na sukces w dowolnej dziedzinie, zapobieganie wszelkim próbom monopolizacji, nawet na poziomie mikro, wciąż od nowa „restart”, w którym wczorajszy sukces jest szanowany, ale nie bierze udziału w dzisiejszej grze;

 

Zależy mi – jak widać, na spełnieniu jednego żelaznego Super-Postulatu: jeżeli jesteś w czymś lepszy od innych, do zauważ swoją największą szansę w tym, że podejmiesz wiarygodne starania o to, by z czasem inni w tym samym okazali się nie gorsi od ciebie. Konkuruj we wspieraniu innych, wtedy zyskasz w dwójnasób. I nie przestawaj, jeśli chwilowo nie widzisz efektu.

 

Wkrótce wybory samorządowe. A i do parlamentarnych niedaleko. Zresztą, tak nam się układa, że wciąż biegamy do urn. Jak dotąd, nie możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że jako społeczeństwo wybieramy najlepiej, może zresztą wcale nie wybieramy, tylko tak nam się wydaje?

 

Ja już wybrałem, choć jeszcze nie wiem kogo…

 

 

Kontakty

Publications

Cyrograf

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz