Aneks - trzy propozycje strukturalne

2010-02-18 10:43

/w tym eseju znalazły miejsce trzy konkretne propozycje ustrojowe, "przeciw-wykluczeniowe", których ewentualne wdrożenie dałoby szansę KAŻDEMU mieszkańcowi Polski funkcjonować dojrzale w roli Obywatela/