Żądam zadaniowych struktur państwowych (ustrojowy postulat 17)

2010-08-07 11:03

 

Państwo od zawsze kojarzy się z „twardością” i petryfikacją. Tzw. Prawo Parkinsona powiada, że - Wykonywanie zadań wydłuża się, wypełniając cały czas pracy. (oryg. ang. Work expands as to fill the time available for its completion). Autor - Cyril Northcote Parkinson. Prawo to odnosi się do organizacji formalnych typu biurokratycznego. Oznacza ono, że jeżeli pracownik ma określony czas na wykonanie danego zadania, zadanie to zostanie wykonane w możliwie najpóźniejszym terminie. W wersji „soft” brzmi to: „Najbardziej zajęty człowiek to ten, który ma mnóstwo czasu” – bo będzie celebrował swoje czynności, by czas sobie wypełnić. Wysiłek, który zajętemu człowiekowi zajmuje trzy minuty, może zatem dla innej osoby stać się dniem niepokoju, udręki i zmęczenia.

 

Parkinson zdefiniował dwie siły napędowe Biurokracji:

 

1.Urzędnik pragnie mnożyć podwładnych, a nie rywali;

2. Urzędnicy przysparzają sobie nawzajem pracy, jedni drugim;

 

Obrazuje to Statystyka Admiralicji:

 

Klasyfikacja

Rok

Wzrost lub spadek w %

1914

1928

Wielkie okręty bojowe

62

20

- 67,74

Oficerowie i marynarze Marynarki Królewskiej

146000

100000

- 31,50

Dokerzy (robotnicy)

57000

62439

+ 9,54

Funkcjonariusze i urzędnicy doków

3249

4558

+ 40,28

Urzędnicy Admiralicji

2000

3569

+ 78,45

           

/źródło: prawo Parkinsona czyli w pogoni za postępem/

 

Mam niemal pewność, że w Polsce borykamy się z tym samym problemem, bowiem jest on uniwersalny i dotyczy każdego środowiska administracyjno-urzędniczego.

 

Jedynym antidotum jest ograniczenie stałych organów, agend i urzędów (Państwa) do minimum, natomiast maksymalnie wielki zakres zadań urzędniczych przekazany do Komitetów Zadaniowych na mocy otwartych konkursów.

 

Tak pomyślane Państwo powinno pozostawać pod stałą kontrolą Krajowej Rady Samorządowej, złożonej z wszystkich Sołtysów kraju albo powoływanej przez Sołtysów do każdego Aktu Kontrolnego. Akt Kontrolny zawiera listę zadań i liczbę potrzebnych do tego pracowników oraz budżet zadania.

 

Praca KRS nie musi polegać na posiedzeniach: współczesne możliwości techniczne nie zmuszają nas do tego.

 

Konstytucyjna minimalizacja stałych struktur Państwa – to krok w kierunku modernizacji tego Państwa.

 

Kontakty

Publications

struktury państwowe (ustrojowy postulat 17)

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz