(ustrojowy postulat 15) Żądamy okresowej legitymizacji elementów Państwa

2010-08-17 13:16

 

Na Państwo – w sensie organizacyjno-technicznym – składają się:

 

  • Urzędy
  • Organy
  • Agendy
  • Fundusze
  • Służby
  • Urzędnicy
  • Funkcjonariusze
  • Plenipotenci
  • Itd., itp.

 

Każdy z tych elementów „wyposażony” jest w statut (zakres uprawnień i obowiązków) oraz listę zadań do wykonania. Spośród zadań niektóre są powtarzalne/stałe, inne są zadaniami w formule ad hoc albo temporary.

 

W kraju są dziesiątki tysięcy Sołtysów – albo więcej. Każdy z Sołtysów pełni rolę weryfikatora elementów Państwa (komórek, struktur oraz osób) na „swoim” terenie, zaś elementy centralne, ogólnokrajowe – Sołtysi dzielą między siebie losowo, raz w roku.

 

Elementy Państwa corocznie przedstawiają szczegółowe raporty ze swojej działalności, z uwzględnieniem „wyposażenia”, z podziałem na to co zrealizowane i niezrealizowane.

 

Raporty są „kontrasygnowane” Obywatelskim Raportem o Państwie, zorganizowanym jako swoiste forum (internetowe, z łatwym dostępem): obywatele wypełniają ORoP samodzielnie lub za pomocą „swojego” Sołtysa.

 

Wszelkie dane raportów państwowych i ORoP są „zrutynizowane”, składają się ze standardowych formularzy.

 

Wyznaczeni „do sprawy” Sołtysowie (Sołtysi?) wypełniają rubryki TAK/NIE albo dają oceny (np. w skali 1-10), dodatkowo uwzględniają ORoP (program komputerowy automatycznie „łączy” ze sobą punkty ORoP i raportów państwowych).

 

Ustawowo – a może nawet konstytucyjnie – wskazane jest minimum, jakie misi być zrealizowane, aby element Państwa kontynuował swoje zadania. Jeśli kwalifikuje się do likwidacji (struktura) albo zwolnienia (osoba) – dopracowane są procedury przekazania trwałych kompetencji.

 

Poprzez ORoP oraz „sołtysowski” punkt ciężkości weryfikacji, Państwo znajduje się pod ciągłą kontrolą społeczną o charakterze bezpośrednim. Kontrola taka nie powinna być uciążliwa w sensie technicznym, w dobie burzliwego rozwoju systemów informatycznych (przetwarzania danych).

 

ORoP może też służyć jako zaplecze informacyjne i politykach (kandydatach do funkcji wyborczych).