KONCEPT POLITYCZNY

KONCEPT POLITYCZNY

Imperfect man inside imperfect reality

2011-02-28 09:38
  Monopol i nierozłącznie związany z nim Wyzysk są zaprzeczeniem idei Demokracji. Notka poniżej w całości stanowi nie tyle wywód oparty na dowodach powyższego stwierdzenia, ile na podpowiedziach co do sposobu rozumowania, gdyby takich dowodów zechciał ktoś poszukiwać.   Notka wystąpi w...

Utopia polityczna?

2011-04-02 05:56
  /artykuł nie sponsorowany!/   Jak to w Polsce mojej od jakiegoś czasu się ma – wszystko dzieli się na pół, a połówki zamiast się po prostu różnić – gryzą się wzajemnie.   Jedna polska połówka stara się przekonać wszystkich, w tym samą siebie, że wszystko idzie jak trzeba, choć...

Jest Układ, jest!

2011-04-06 13:34
  Powtarzam za swoim tekstem sprzed kilku godzin: z całą pewnością istnieje i „sprawnie” funkcjonuje UKŁAD jako stosunkowo trwałe Ułatwienie, Uprzywilejowanie, Wyłączność oraz Dostęp gwarantowany przez Organ, Urząd, Funkcjonariusza, Urzędnika, Plenipotenta – komuś spoza nawy zarządzającej...

W poszukiwaniu Przewodnictwa

2011-04-16 10:01
    /kuchnia władzy politycznej/ Najbardziej odpowiada mi sposób rozprawiania o Władzy proponowany przez M. Webera. Według jego definicji – uznanej za klasyczną – władza jest utożsamiana z nieskrępowaną (choć poddaną regułom) możliwością wykonywania własnej woli w ramach zastanych...

Mimikra parawładzy

2011-04-17 06:14
  W poprzedniej notce (TUTAJ) próbowałem zwrócić uwagę na to, że Władza jako fenomen jest „produktem” zbiorowego (choć dotyczącego jednostek) poszukiwania kogoś/czegoś, kto pełniłby rolę przewodnika, dominatora, przywódcy, mentora, pana, zarządcy, itd., itp. Dopiero kiedy owa „masa...

Mono czy multi

2011-06-02 09:08
  „Gdy Unia Europejska uzna własną wielość kulturową, a nawet różnice antropologiczne, i nie będzie już chciała wtłaczać całego zróżnicowania w jedne ramy, kierując się błędną formułą wspólnej cywilizacji europejskiej, wtedy Europa będzie umiała mądrze i otwarcie postępować z pluralizmem...

Dziadostwo

2011-06-20 08:12
  Mam wystarczająco dużo latek i jeszcze więcej „genetycznie zaprogramowanej” niezależności (najczęściej zgubnej dla mnie), aby dorobić się kilku środowisk, które mnie mają za kogoś zupełnie innego politycznie niż jestem. Przede wszystkim mieszają „politykę” z „ideami”,...

Klincz globalizacyjny

2011-07-16 17:49
  Globalizacja trwa od zawsze. Jest to multi-proces budowania technicznych i społecznych instalacji integrujących coraz większe zbiorowości, społeczności i wspólnoty, wcześniej luźno powiązane, z czasem jednoczone. Jest to multi-proces na tyle złożony, by przy odrobinie nieuwagi lub złej...

Dlaczego larum?

2011-07-20 10:04
Trwa w najlepsze – nie ogłoszona jeszcze (jest lipiec 2011) – kampania wyborcza, rozpostarta dziś przede wszystkim pomiędzy Platformę Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość. Obie nazwy najmocniejszych sondażowo partii z wielkim trudem odzwierciedlają ich programy – których to programów zresztą...

Kto rządzi w ponad-stadzie. Political language

2011-09-28 07:58
/elementy elementarza wyborcy/   Przyrodnicy, socjologowie i politolodzy dawno już zdefiniowali pojęcie OSOBNIKA ALFA, czyli takiego, który na skutek raczej niepojętych mechanizmów psycho-mentalnych zdobywa dominującą i przywódczą pozycję w stadzie. Sformułowali też tzw. teorię...

Tematy do dyskusji: KONCEPT POLITYCZNY

Nie znaleziono żadnych komentarzy.

Wstaw nowy komentarz